Z S G i H

Zespół Szkół
Gastronomicznych i Handlowych

Technikum nr 8 Branżowa Szkoła
I Stopnia
ul. Stanisława Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

S e k r e t a r i a t

t e l .  3 3  8 1 2  4 4  2 9
Filia

Z S G i H

ul. Jana Sobieskiego 15
43-300 Bielsko-Biała

Filia

Warsztaty Szkolne

Z S G i H

ul. Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko-Biała

Filia

Warsztaty Szkolne

Z S G i H

ul. Filarowa 50
43-300 Bielsko-Biała

Skutecznie i efektywnie przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły w tym świadectwa maturalnego.


© 2018 ZSGiH Bielsko-Biała. Ver. 0-01.